📞 0515-541466
Stacks Image 1483

laden...

◼︎ Workumer Krant Friso

De Friso speelt sterk in op het zakenleven in de Zuidwest Hoek. Winkels en bedrijven zijn immers belangrijk om een samenleving leefbaar te houden. De Workumer Krant Friso is een wekelijks verschijnende krant en de maandelijkse editie gaat huis aan huis door de gehele Zuidwest Hoek.

◼︎ Een begrip in de Zuidwest Hoek

De huidige uitgevers van de Friso trachten de krant de nodige uitstraling te geven. De Friso heeft in Workum en wijde omgeving een vaste plaats gekregen. Wij doen ons best een krant te blijven maken die door de inwoners van de Zuidwest Hoek wordt gewaardeerd.

◼︎ Informatie

Oplage abonnement: 1.900 exemplaren / oplage huis-aan-huis editie: 5.400 exemplaren
Verschijning: dinsdag
Sluitingstijdstip kopij en advertentie-opdrachten: maandagmorgen 10.00 uur
Abonnementsprijs: € 42,00 per jaar
Postabonnement: € 70,00 per jaar

◼︎ Verschijningsdata huis-aan-huis 2019

15 januari, 12 februari, 12 maart, 16 april, 21 mei, 18 juni, 9 juli, 17 september, 15 oktober, 12 november en 17 december.

Wijzigingen voorbehouden.

Aanleveren van advertenties kleur uiterlijk donderdag voor 12.00 uur in de week voorafgaande aan de uitgave.

◼︎ Verspreidingsgebied

Workum, Hemelum, Warns, Stavoren, Molkwerum, Koudum, Hindeloopen, Ferwoude, Parrega.

◼︎ Abonnement, kopij en advertenties

Wilt u een abonnement op de Friso? Stuur dan een mailtje naar friso@huniadrukkerij.nl
Dit is tevens het adres voor al uw kopij en advertenties.

Hunia's Drukkerij I Spoardijk 56 I 8711 CK Workum I T 0515-541466 I E info@huniadrukkerij.nl

webdesign: AF Design

© 2019 Hunia's Drukkerij Email ons